Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

plasticheart
23:06
6043 7551 420
Reposted fromleszekzukowski leszekzukowski
plasticheart
22:58
Reposted frombluuu bluuu viatransfuzja- transfuzja-
plasticheart
22:42
6199 4766 420
Reposted fromunmadebeds unmadebeds via28mm 28mm
plasticheart
22:36
Grali w coś ze sobą, nie wiedząc już nawet o co, co śmieszne, myśleli wciąż o sobie nocą.
Reposted fromgdybam gdybam via28mm 28mm
plasticheart
22:27

Don’t you dare fucking touch my heart unless you plan to stay.

Reposted fromumorusana umorusana

March 25 2017

plasticheart
22:51
Udajemy przyjaźń, ukrywamy związki. Ale najgorsza jest miłość, której nie okazujemy. Najgorsze są rzeczy, które ukrywamy przed sobą
— Revenge
Reposted frommissbrodka missbrodka viakeeplooking keeplooking
plasticheart
21:08
7935 2a4c 420
plasticheart
20:57
7799 dd2b 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakeeplooking keeplooking
plasticheart
20:09
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viakeeplooking keeplooking
20:03
9606 7b22 420
Reposted fromidiod idiod viakeeplooking keeplooking
20:00
5383 ad31 420

March 22 2017

plasticheart
20:51
5285 3846 420
plasticheart
20:49
8695 8a09 420
Reposted fromrol rol viajust-breathe just-breathe

March 20 2017

plasticheart
23:51
0767 6e4f 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaxannabelle xannabelle
plasticheart
23:49
0729 1efe 420
Reposted frommentalstate mentalstate viaxannabelle xannabelle
plasticheart
23:49
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viaxannabelle xannabelle
plasticheart
23:43

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

Reposted fromdorothi dorothi viatysiace-mysli tysiace-mysli

March 14 2017

plasticheart
23:15
2385 2cb3 420

Ten, kto kocha albo kocha bardziej, komu bardziej zależy na miłości lub na związku, przegrywa. Chodzi o to, że ten, kto kocha mniej, ma władzę.

R.W. Fassbinder

Reposted fromKACHA KACHA viaStayifyoulove Stayifyoulove
plasticheart
23:12
Beznadziejność jest wtedy, gdy człowiek budzi się rano i nie wie, po co otworzył oczy.
— Alicja Róg
Reposted fromflesz flesz viaStayifyoulove Stayifyoulove
plasticheart
22:16
W moim innym świecie możemy gadać do rana. I rozumiesz mnie bezsprzecznie i jemy wspólne śniadania. I należysz do mnie, choć to nie kwestia posiadania. I czujemy się bezpiecznie jakby cały świat był dla nas.
— Pezet - W moim świecie
Reposted frombelievee believee viaStayifyoulove Stayifyoulove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl