Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

plasticheart
21:49
Nie musi być łatwo , chcę tylko żeby było warto
— x
Reposted fromprecelka precelka viatrue-love true-love
plasticheart
21:44

chyba chcę,

lecz wybacz, wiesz,

trochę się boję.
     

— Niedopowiedzenia
plasticheart
12:01
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viatrue-love true-love
plasticheart
11:47
plasticheart
11:45
0579 b468 420

May 18 2017

plasticheart
20:45
A ty? Bałeś się kiedyś, że nie wystarczysz?
— imsocreepy
plasticheart
18:49
plasticheart
18:48
3557 15dc 420
Reposted fromtravelinmymind travelinmymind viaanecianow anecianow
plasticheart
18:40
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać
Reposted fromnezavisan nezavisan viaanecianow anecianow
plasticheart
18:39
Zanim coś osiągniesz, musisz czegoś od siebie oczekiwać.
— Michael Jordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanecianow anecianow
plasticheart
18:34
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viacurlydarcey curlydarcey
plasticheart
18:32
Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak, że nie chciałeś tego popsuć nadzieją? 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viaretro-girl retro-girl

May 09 2017

plasticheart
21:50
plasticheart
16:17
Dziś mamy słońce. Wyniosłem maszynę do pisania na taras i siedzę w cieniu winogronowych liści. Wzburzone niebieskie morze. Jaszczurki wygrzewają się w słońcu na ścianie. Powoli zaczyna się wiosna.
— Lawrence Durrell w liście do Henry'ego Millera
Reposted frompiksele piksele viaciasteczkowa ciasteczkowa
plasticheart
16:13
bywają ludzie, z którymi łączy Nas dziwna więź. ludzie, którzy teoretycznie są Nam obojętni, ale gdy odchodzą - Nasz świat staje się całkiem inny. ludzie, których słowa nie są nam niezbędne do życia, ale gdy milczą - coś jest nie tak. ludzie, których Nasz mózg nie potrzebuje, ale za którymi serce jednak wciąż się ogląda. ludzie, którzy zawsze pozostaną dla Nas dziwną zagadką, której nie da się rozwiązać.
— veriolla.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viaciasteczkowa ciasteczkowa

May 08 2017

plasticheart
09:31
plasticheart
07:59

May 07 2017

plasticheart
11:54
2428 3cd5 420
Reposted frompesy pesy viaciasteczkowa ciasteczkowa

May 06 2017

plasticheart
10:17
Bądź ostatnim, który będzie dotykał moich ust.
plasticheart
09:57
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą dlaczego wymagają szacunku .Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje. 
Reposted fromzenibyja zenibyja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl