Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

plasticheart
20:20
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine vianotperfectgirl notperfectgirl

June 22 2017

plasticheart
20:13
4114 ab9d 420
Reposted fromunexplainable unexplainable

June 18 2017

plasticheart
22:00
powiedz mi, że Ty też..
plasticheart
21:59

June 11 2017

plasticheart
10:26
Świadomość, że wiesz czego chcesz, zawsze daje siłę i wolność.
— Richard Yates
Reposted fromswojszlak swojszlak viaahora ahora
10:24
Introverts don’t get lonely if they don’t socialize with a lot of people, but we do get lonely if we don’t have intimate interactions on a regular basis.
Sophia Dembling, The Introvert’s Way: Living a Quiet Life in a Noisy World  
(via fyp-psychology)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaahora ahora

May 29 2017

plasticheart
19:23
4439 7acf 420
Reposted fromretro-girl retro-girl

May 19 2017

plasticheart
21:49
Nie musi być łatwo , chcę tylko żeby było warto
— x
Reposted fromprecelka precelka viatrue-love true-love
plasticheart
21:44

chyba chcę,

lecz wybacz, wiesz,

trochę się boję.
     

— Niedopowiedzenia
plasticheart
12:01
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viatrue-love true-love
plasticheart
11:47
plasticheart
11:45
0579 b468 420

May 18 2017

plasticheart
20:45
A ty? Bałeś się kiedyś, że nie wystarczysz?
— imsocreepy
plasticheart
18:49
plasticheart
18:48
3557 15dc 420
Reposted fromtravelinmymind travelinmymind viaanecianow anecianow
plasticheart
18:40
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać
Reposted fromnezavisan nezavisan viaanecianow anecianow
plasticheart
18:39
Zanim coś osiągniesz, musisz czegoś od siebie oczekiwać.
— Michael Jordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanecianow anecianow
plasticheart
18:34
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viacurlydarcey curlydarcey
plasticheart
18:32
Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak, że nie chciałeś tego popsuć nadzieją? 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viaretro-girl retro-girl

May 09 2017

plasticheart
21:50
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl