Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

plasticheart
22:17
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
plasticheart
22:16
plasticheart
22:05

February 19 2019

plasticheart
18:11
Jak ma pokochać kogoś innego skoro myśli, marzy i śni wyłącznie o nim? 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
plasticheart
18:06
6096 bc64 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc

February 18 2019

plasticheart
12:07
6033 0cb4 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viarzzkropka rzzkropka
plasticheart
12:06
7142 8373 420
Reposted fromswojszlak swojszlak viarzzkropka rzzkropka
12:05
8189 2550 420

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viarzzkropka rzzkropka
plasticheart
12:03
9082 b8b1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarzzkropka rzzkropka
plasticheart
11:58
9901 f3d5 420
Reposted fromrubinek rubinek vianieobecnosc nieobecnosc
plasticheart
11:56
Jeśli obok Ciebie jest dobra osoba - "dbaj o nią", dobrzy ludzie to nie autobusy, następny nie przyjedzie za 10 minut. 
plasticheart
11:54
Być może w ustach osoby w moim wieku zabrzmi to trochę głupio, ale chcę, żeby wszystko było jasne: należę do ludzi, którzy lubią być sami. Podkreślę to raz jeszcze: jestem osobą, która nie cierpi z powodu samotności. Godzina lub dwie codziennego samotnego biegania, podczas których z nikim nie rozmawiam,  oraz kolejne cztery czy pięć godzin samotnego siedzenia za biurkiem nie są dla mnie ani trudne, ani nużące. Mam taką skłonność od najwcześniejszych lat, kiedy - mając wybór - znacznie bardziej wolałem czytać książki, albo słuchać w skupieniu muzyki, niż spotykać się z innymi. Zawsze mam mnóstwo pomysłów na to, co mogę robić sam.
— Haruki Murakami "O czym mówię, kiedy mówię o bieganiu"

November 06 2018

plasticheart
21:25
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
plasticheart
21:21
plasticheart
09:59

Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway vianieobecnosc nieobecnosc

October 25 2018

plasticheart
08:25
4121 b5d1 420
Reposted fromonlyman onlyman viaszydera szydera

October 24 2018

plasticheart
22:01
7570 3570 420
Reposted fromte-quiero te-quiero viaszydera szydera

October 21 2018

plasticheart
21:24
Są takie znajomości, które dają chwilową iluzję szczęścia. Są jak karta kredytowa. Nie zdajesz sobie sprawy z tego jak wielkie koszty ponosisz i jak ogromny rachunek będziesz musiał zapłacić. Myślisz, że to, co otrzymujesz jest bezcenne. Dopiero później uświadamiasz sobie, że cała ta iluzja nie była warta tak naprawdę ani jednego momentu.
— Aleksandra Steć
Reposted fromaleander aleander vianotperfectgirl notperfectgirl

September 26 2018

plasticheart
22:05
0032 fb7e 420

September 23 2018

plasticheart
15:02
Spotkałem ją przyjacielu po długim czasie. Dalej wywołuje we mnie te same emocje co kiedyś. Dalej się tak samo śmieje i zaczesuje włosy na lewą stronę. Była ubrana w piękną, zwiewną sukienkę i niech żadna kobieta nie mówi, że nie zwracamy na takie rzeczy uwagi. 
Ona jest miłością mojego życia, wiem to, ale nie możemy być razem. Wiem, to dziwnie brzmi, wręcz śmiesznie, ale ja zawsze byłem tchórzem i chociaż wiem, że moje życie z nią wyglądałoby zupełnie inaczej, że byłbym szczęśliwszy to nigdy nie umiałem powiedzieć tego na głos. Szczęście, że mogę chociaż raz na jakiś czas ją spotkać i spojrzeć jej w oczy, posłuchać jak się śmieje, jak dogryza moim kolegom, bo żart miała zawsze cięty i nigdy jej się to nie zmieniło. 
Kocham ją na swój sposób, a ona mnie, wiem to. Jednak nie dane nam było być razem. To ja spieprzyłem, nie ona. Jednak cierpimy razem będąc w związku z nieodpowiednimi osobami. Moja partnerka daje mi szczęście i poczucie stabilizacji, ale nie tylko tego człowiek szuka w życiu. Ona mnie kocha, a ja? Jest moim przyjacielem, tyle mogę powiedzieć. To cholernie smutne i przerażajace mój przyjacielu, to co Ci teraz mówię, ale komuś muszę. Jest mi lepiej, dziękuje. - postawił kropkę na końcu zdania, wyrwał kartkę z zeszytu i ją spalił - nie miałby odwagi nikomu o tym powiedzieć.
— "Czarne buty"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl