Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

plasticheart
22:14
7074 f5f0 420
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa

May 25 2019

plasticheart
19:20
Poczułam, że strasznie mnie do niego ciągnie. I strasznie mi nie wolno.
— Z cyklu:Umiejętnie bezczelni faceci poniewierają nam umysły
Reposted fromraspberryjam raspberryjam
plasticheart
19:11
2979 ae01 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viapodprzykrywka podprzykrywka
plasticheart
19:10
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapodprzykrywka podprzykrywka
plasticheart
19:08


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato viapodprzykrywka podprzykrywka
plasticheart
18:59

May 26 2019

plasticheart
22:14
7074 f5f0 420
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa

May 25 2019

plasticheart
19:20
Poczułam, że strasznie mnie do niego ciągnie. I strasznie mi nie wolno.
— Z cyklu:Umiejętnie bezczelni faceci poniewierają nam umysły
Reposted fromraspberryjam raspberryjam
plasticheart
19:11
2979 ae01 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viapodprzykrywka podprzykrywka
plasticheart
19:10
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapodprzykrywka podprzykrywka
plasticheart
19:08


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato viapodprzykrywka podprzykrywka

May 26 2019

plasticheart
22:14
7074 f5f0 420
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa

May 25 2019

plasticheart
19:20
Poczułam, że strasznie mnie do niego ciągnie. I strasznie mi nie wolno.
— Z cyklu:Umiejętnie bezczelni faceci poniewierają nam umysły
Reposted fromraspberryjam raspberryjam
plasticheart
19:11
2979 ae01 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viapodprzykrywka podprzykrywka
plasticheart
19:10
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapodprzykrywka podprzykrywka

May 26 2019

plasticheart
22:14
7074 f5f0 420
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa

May 25 2019

plasticheart
19:20
Poczułam, że strasznie mnie do niego ciągnie. I strasznie mi nie wolno.
— Z cyklu:Umiejętnie bezczelni faceci poniewierają nam umysły
Reposted fromraspberryjam raspberryjam
plasticheart
19:11
2979 ae01 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viapodprzykrywka podprzykrywka

May 26 2019

plasticheart
22:14
7074 f5f0 420
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa

May 25 2019

plasticheart
19:20
Poczułam, że strasznie mnie do niego ciągnie. I strasznie mi nie wolno.
— Z cyklu:Umiejętnie bezczelni faceci poniewierają nam umysły
Reposted fromraspberryjam raspberryjam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl